Глухите

Latest
Most Viewed
Most Commented
Ашод открива истинската си идентичност (май 2017)

Ашод открива истинската си идентичност

Сляпо-глухите от Норвегия се справят много по-добре – достъп.

Сляпо-глухите от Норвегия се справят много по-добре – достъп.

България не е способна да се погрижи и да подкрепи сляпо-глухо дете

България не е способна да се погрижи и да подкрепи сляпо-глухо дете