Глухите

Latest
Most Viewed
Most Commented
ТЕЛК – протест 11 април 2018

ТЕЛК – протест 11 април 2018

Писмо на парламента – обяснение

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧЕТИРЕДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ КОМИСИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЖАЛБИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ Уважаеми колеги, В последните месеци отново се активизира дискусията за статута на жестовия език в България и правата на глухите хора за пълноценен достъп до информация. Накратко, през годините са предприемани редица инициативи за официалното …Read more »

Ашод открива истинската си идентичност (май 2017)

Ашод открива истинската си идентичност