Topic: Социална новини

Одобрен е проектът на Оперативна програма по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

Правителството прие проекта на Оперативна програма по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г. и го внася за окончателно одобряване от Европейската комисия. Програмата е стратегически документ за усвояване на финансови средства, съфинансирани от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица на Европейския съюз и националния бюджет в рамките на програмния …Read more »


Изтича 5-годишния срок на действие на социалните оценки и подновяване на социални оценки

Дирекция „Социално подпомагане“ Пловдив уведомява хората с увреждания от гр.Пловдив, че през 2015г. изтича 5-годишния срок на действие на социалните оценки на голяма част от лицата, които са в пенсионна възраст или притежават експертни решения на ТЕЛК с пожизнен срок. В тази връзка уведомяваме гражданите на град Пловдив, че е необходимо да проверят с какъв …Read more »


„Топла храна”

Директорът на Дирекция “Социално подпомагане” – Пловдив г-жа Надя Танева Ви уведомява, че на 4 ноември /вторник/ в 13.30 часа на бул. „6-ти септември” № 77а стартира съвместна инициатива с Български Червен Кръст „Топла храна”. В продължение на два месеца, до края на декември, всеки ден ще има подсигурена топла храна за около 30 бездомни …Read more »