Хранят бездомните през зимата

Бездомните в Пловдив ще имат топъл обяд и през тази зима. Подробности обяви в студиото ни директорът на дирекция „Социално подпомагане“ Надя Танева:

Новини към видеото:

http://www.potv.eu/

Този документ е част от проекта „Гласът на ощетените”, който се реализира с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност се носи от Сдружение „Медии с човешко лице” и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този документ отразява официалното становище на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и на Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България..

Още за Програмата в www.ngogrants.bg.

Leave a Reply

  • (will not be published)