ОЧАКВАЙТЕ В ЧЕТВЪРТЪК ОТ 19,15 – „ЩЕ ИМА ЛИ РАБОТА ЗА РОМИТЕ?“

В четвъртък ще се излъчи на живо поредното предаване на Пловдивската телевизия „Тракия“ и Сдружението „Медии с човешко лице“ от рубриката „Гласът на ощетените“ на тема: „Ще има ли работа за ромите?“
Припомняме, че рубриката се реализира с реализира с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
Предаването се излъчва с жестомимичен превод.
Ще дискутираме по един извънредно важен за българското общество проблем. В ромските квартали десетки хиляди мъже и жени в трудоспособна възраст не работят. Част от тях получават помощи и нямат желание да работят. Друга част иска да работи, но се сблъсква с явна дискриминация. Трети пък твърдят, че работата не е в дискриминацията, а в липсата на образование и квалификация. Потърпевшите пък твърдят, че не са образовани, защото семействата им са бедни. А те са бедни, защото няма работа. И кръгът се завърта.
В предаването в понеделник ще ви разкажем за някои успешни практики за преодоляване на ромската безработица.
За своята работа ще ни разкажат представители на две сдружения – Иван Пенов от „Земята – източник на доходи“ и Албена Костадинова от „Инди Рома“ – Куклен.
И двете сдружения имат опит в намиране работа на роми и ще споделят интересни изводи за неща, за които малко се говори в публичното пространство.
Те твърдят, че изход от омагьосания кръг има, въпрос на доверие, инициатива, кауза.
Предаването ще се повтори и в събота от 17.50.

Този документ е част от проекта „Гласът на ощетените”, който се реализира с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност се носи от Сдружение „Медии с човешко лице” и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този документ отразява официалното становище на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и на Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България..

Още за Програмата в www.ngogrants.bg.

 

Leave a Reply

  • (will not be published)