НИКОЛАЙ ЧУНЧУКОВ ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“

Целта на проекта е чрез създаденият Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна да се подобри качеството на живот на възрастните и хората с увреждания в района, както и на техните семейства и близки,  като разширението на дейността ще включва, както помощ чрез лични асистенти, така и от медицински служители – лекар, мединска сестра; психологическа подкрепа и др. Проектът предвижда закупуването на специален бус, с който нуждаещите се потребители ще бъдат превозвани  в рамките на града  за осъществяване на  различни дейности по тяхното обслужване. Важна особеност е, че проектът има за цел да осигури развитието на дейностите по обгрижването на лица – потребители сега на Проект „Нови алтернативи“ и Националната програма „Асистенти на хора с увреждания“ след тяхното приключване.

Ще бъде осигурена трудова заетост на 33 лица, които ще предоставят услугите, част от които полагащи грижи за свои близки с увреждания
Стойността на прокта е близо 500 000 лв., като продължителността  му е фиксирана на 2 г. Официалното стратиране на проекта според графика на дейностите е 1.01.2016г., а през месец януари ще бъде проведена встъпителната пресконференция с цялостната информация за обществеността

Leave a Reply

  • (will not be published)