„Източен“ спечели социален проект за 500 000 лв.

Районната администрация в „Източен“ получи потвърждение за финансиране на проектно предложение „Независим живот – район „Източен“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ /2014 г. – 2020 г./ за близо 500 000 лв., съобщи изпълняващият длъжността кмет на район „Източен“ Емил Начев.

Целта на проекта е да се подобри достъпът на граждани с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги, които да допринесат за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.

„Изключително сме доволни, че отново ще успеем да помогнем на хора в неравностойно положение по отношение на важни социални и здравни услуги, каквито имахме възможност да реализираме по проекта „Помощ в дома“. Благодарен съм на екипа от кметството, който участва в подготовката на проектното предложение и особено на директора на ОП „Европейски политики и сътрудничество“ Галена Боснова и експертите в общинското предприятие, които много отговорно и в кратки срокове подготвиха огромна по обем документация при кандидатстването в системата ЕСУН“, посочи Емил Начев.

След подписване на договора с Управляващия орган – Министерството на труда и социалната политика, от администрацията на район „Източен“ ще оповестят публично параметрите на проекта и началото на реализацията му.
Този документ е част от проекта „Гласът на ощетените”, който се реализира с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност се носи от Сдружение „Медии с човешко лице” и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този документ отразява официалното становище на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и на Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България..

Още за Програмата в www.ngogrants.bg.

Leave a Reply

  • (will not be published)