За нас

„Взаимно“ е организация с нестопанска цел, основана през 2010 г. Една от целите й е създаването на сайта vzaimno.com, който публикува специални новини и събития, представени във видеоформат и на жестомимичен език. Поддържането на сайта дава възможност на трудно чуващите хора в България и по света да бъдат информирани и да бъдат приобщени към дейността на „Взаимно“.

До момента на създаването на тази своеобразна интернет телевизия, съдържанието на българските традиционни медии не беше налично за глухи и трудно чуващи хора. „Взаимно“ реализира идеята за достъпна информация на езика на знаците. Сайтът разполага и с блогова секция с теми, свързани с политика и култура, както и с ежедневието и възможностите за труд на глухите и трудно чуващи хора.

„Взаимно“ си партнира с Бели ръкавици 5 (WG5), сайт, фокусиран изключително върху езика на знаците и акцентиращ върху правата на човека.

Създаването на vzaimno.com стана възможно благодарение на финансиране на Институт „Отворено общество“. В момента сайтът се поддържа независимо, от едноличен търговец.

„Взаимно“ остава на разположение към финансова подкрепа от страна на българската държава и бизнеса, както и към доброволческа помощ от страна на отделни хора.

 

Leave a Reply

  • (will not be published)