ДОЙДОХА СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ, ДЕТСКИ, ДОБАВКИ, ИНТЕГРАЦИОННИ…

ДИРЕКТОРЪТ НА ДИРЕКЦИЯ ”СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ”- ПЛОВДИВ Г-ЖА НАДЯ ТАНЕВА ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ

НА 14.12.2015г. ИМА ПРЕВОД ПО БАНКОВ ПЪТ НА СЛЕДНИТЕ ПОМОЩИ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2015:

– МЕСЕЧНИ ДОБАВКИ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ – ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ, ТЕЛЕФОН, ЛЕКАРСТВА, ДОСТЪПНА ИНФОРМАЦИЯ И БАЛНЕОЛЕЧЕНИЕ;

ОТ 16.12.2015г. ДО 23.12.2015г. ВКЛ. СЪЩИТЕ ПОМОЩИ ЩЕ СЕ ИЗПЛАЩАТ В ПОЩЕНСКИТЕ КЛОНОВЕ ПО ПОСТОЯНЕН АДРЕС ЗА ЛИЦАТА, КОИТО НЯМАТ БАНКОВИ СМЕТКИ.

НА 12.12.2015г. ИМА ПРЕВОД ПО БАНКОВ ПЪТ И НА СЛЕДНИТЕ ПОМОЩИ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2015:

– ДЕТСКИ ДОБАВКИ;

– МАЙЧИНСТВО НА НЕОСИГУРЕНИ МАЙКИ;

– ЕДНКРАТНА ПОМОЩ ЗА ЖИВОРОДЕНО ДЕТЕ;

– ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА БРЕМЕНОСТ;

– ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ НА МАЙКИ СТУДЕНТКИ;

– ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЦА – БЛИЗНАЦИ;

– МЕСЕЧНА ПОМОЩ ЗА ОГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ С УВРЕЖДАНЕ;

– ПОМОЩИ ПО ЗЗД;

– ЦЕЛЕВАТА ПАРИЧНА ПОМОЩ ЗА ОТОПЛЕНИЕ.

– МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ПО ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ;

Leave a Reply

  • (will not be published)