Въглищата скъпи, отоплението с ток – още по-скъпо

Зимата чука на вратата, но някои не толкова предвидливи чак сега се сетиха за отоплението. Проверка на ПОТВ показа, че в складовете за твърдо гориво има въглища от Донбас. Въпреки продължителните размирици в украинската област, родните предприемачи са успели да доставят достатъчно количества кюмюр. Срещу 9.25 лв. може да се купят 25 кг донбаски въглища. Предлагат се и насипни – по 325 лв./т и 349 лв./т, като по-високата цена е за по-големите кубчета. Проблем е, че не са пресети и в къщите ще се вдигне голяма пушилка.

Пловдивчани могат да си купят също дърва за огрев. Средната цена е 60 лв. за кубик. ОП „Градини и паркове“ продава на по-ниски нива – 38-45 лв./куб.м., в зависимост дали дървесината е мека или твърда.

Много домакинства в Пловдив ще продължават да ползват твърдо гориво за отопление, което се отразява на качеството на въздуха. Отоплението с ток или парно обаче излиза значително по-скъпо.

361 лв. енергийни помощи дава държавата на всяко бедно домакинство. До 20 ноември фирмите ще доставят твърдо гориво за тези, които предпочитат този вид отопление. Социалните служби предоставят ваучер, срещу който правоимащите си взимат въглища или дърва за огрев. Условието обаче е хората сами да си намерят твърдото гориво. Тези, които имат в домовете си централно парно, получават същата сума, но тя се превежда директно на „Топлофикация“. На два пъти се получава сумата за еленергия.

Този документ е част от проекта „Гласът на ощетените”, който се реализира с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност се носи от Сдружение „Медии с човешко лице” и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този документ отразява официалното становище на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и на Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България..

Още за Програмата в www.ngogrants.bg.

Leave a Reply

  • (will not be published)